Hoe werken wij

Cliëntgerichtheid en flexibel

Onze doelstelling is het verlenen van ambulante verpleegkundige/verzorgende zorg en/of begeleiding van u als cliënt in gezondheidszorg en ouderenzorg op een persoonlijke en professionele wijze in uw eigen tempo en in uw vertrouwde omgeving.
Wij houden serieus rekening met de wensen, verlangens en kenmerken van onze cliënten en werken samen met de hulpvrager in alle fasen van het hulpverleningsproces.

Alle doelen en werktijden worden met u of uw naaste familie samen overlegd en vastgesteld.

Onze specifieke werkwijze

Onze wijkverpleegkundige komt bij u thuis voor een intakegesprek en samen met u maakt ze een overzicht van uw zorg-wensen en een planning voor de beste zorg in uw tempo.

Op basis van dit gesprek zorgt onze wijkverpleegkundige voor een juiste indicatie voor het verlenen van zorg.

Wij sluiten dan een contract met u af.

Er is één zorgverlener, die dagelijks voor u zorgt en waarmee u kan overleggen.
Om continuïteit van zorg te waarborgen zijn er een à twee achterwacht zorgverleners beschikbaar die in het geval van ziekte of vakantie de taken van uw vaste zorgverlener kunnen overnemen.
Bent u ongeneeslijk ziek? Dan is juist intensieve zorg aangewezen. De zorgverlener van Royalzorg is ook in deze situatie beschikbaar. Er wordt rekening gehouden met uw gezondheidssituatie en levensopvatting.

Ook zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met een niet-Nederlandse achtergrond.
Als u geïndiceerd bent voor opname in een zorginstelling dan kan Royalzorg u in afwachting van die opname de noodzakelijke zorg verlenen. Ondertussen houden we contact met de betreffende zorginstelling.

Ook begeleiden we u bij het invullen van de formulieren zoals het aanvragen van uw PGB.

Samengevat vormen gedrevenheid en betrokkenheid, naast onze professionele kwaliteit, een luisterend oor en warmte, de kenmerkende elementen van onze ROYALE ZORG.

Onze service

Het unieke van onze service is dat we ons geheel richten op de specifieke omstandigheden van de cliënt, wensen, tempo, woonomgeving, familie e.d. En dat lukt ons altijd omdat u geholpen wordt door één vaste zorgverlener.